Lázeňské a rekreačně sportovní centrum, Pasohlávky

Klient: město Pasohlávky

Umístění u vodní nádrže Nové Mlýny, nedaleko dálnice I/52 Brno –Vídeň

Investiční náklady: 130 mil Kč / €5.20M

Stavební práce: 2003-2004

Základní charakteristika:

  • Zastavěná plocha 120 Ha
  • Studie proveditelnosti – vyhodnocení území pro rozvoj lázeňských a jiných wellness aktivit.
  • Návrh aqua parku, lázní a rozvoje přilehlých obchodních a obytných oblastí.

Rozsah služeb:

Studie proveditelnosti, Architektonická studie