Aquapark, Uherské Hradiště

Klient: město Uherské Hradiště

Investiční náklady: 200 mil Kč / €8M

Projekční práce: 2005

Umístění v Uherském Hradišti

Základní charakteristika:

  • Zastavěná plocha 22,250 m2
  • Nepřerušený provoz současných poskytovaných služeb (krytý plavecký bazén) během celkové rekonstrukce a dostavby nového areálu.
  • Maximální využití městského pozemku pro tento projekt a doplnění již existujících sportovních služeb v blízkém okolí.
  • Optimální rovnováha mezi investičními náklady a společenským přínosem aquaparku.
  • Zajištění celoročního provozu sportovního vybavení a zařízení pro volný čas aqua parku.
  • Cenový odhad projektu v souladu s investičními plány klienta.

Rozsah služeb:

Stude proveditelnosti (Koncepční návrhy využití, Technické řešení, Marketingový plán, Finanční odhad)