Heitman – Administrativně výrobní centrum - 2007

Klient: Heitman

Umístění v Brně

Investiční náklady: 270 mil Kč / €11.00M

Projekční práce: 2007

Stavební práce: čeká se na schválení

Základní charakteristika:

  • Projekt zahrnuje dvě budovy. První je vicepodlažní budova s kancelářemi a laboratořemi pro výzkum a vývoj pro již existujícího klienta, druhá je spekulativní skladovací a výrobní hala pro více nájemníků.

Hlavní cíle projektu:

  • Přizpůsobit kancelářské a laboratorní prostory na výzkum a vývoj pro již existujícího klienta.
  • Optimalizovat hrubou zastavěnou a pronajímatelnou plochu tak, aby se zaručilo maximální využití pozemku.
  • Nabídnout flexibilní skladovací a výrobní prostory pro více budoucích nájemníků.

Rozsah služeb:

Fee Development projektu, který zahrnoval:

Due Diligence, Architektonickou studii, Územní rozhodnutí a Stavební povolení, tendrové řízení, autorský i technický dozor při výstavbě, klientské úpravy, Projektový management.