Nichias Corporation výrobní hala – Mikulov - 2005

Klient: Nichias Corporation

Umístění v průmyslové zóně Mikulov, jižní Morava

Fáze I investiční náklady: 26 mil. Kč / €1.05M

Projekční práce: 2003

Konstrukční práce: 2003

Fáze II investiční náklady: 15 mil. Kč / €0.60M

Projekční práce: 2005

Stavební práce: 2005 - 2006

Základní charakteristika:

  • Zastavěná plocha 2,600 m2
  • Zajištění všech projekčně manažerských prací souvisejících s projektováním a výstavbou výrobní haly japonské společnosti NICHIAS Corporation.
  • Hala pro výrobu velmi přesných odlitků a těsnění pro automobilový průmysl.

Rozsah služeb:

Architektonická studie, Dokumentace pro Územní rozhodnutí a Stavební povolení, inženýrské činnost - Územní rozhodnutí a Stavební povolení, autorský a technický dozor při výstavbě, Management nákladů. celkový projektový management.