Průmyslová zóna – Mikulov - 2003

Klient: město Mikulov

Umístění v průmyslové zóně Mikulov, jižní Morava

Projekční práce: 2003

Stavební práce: fáze I v r. 2004, dokončeno v r. 2006.

Základní charakteristika:

  • Celková plocha 120 000 m2
  • Smlouva s městem Mikulov na rozvoj průmyslové zóny po období 4 let.
  • SDS byla projektovým manažerem, architektem a dodavatelem výstavby pro prvního investora v této zóně – japonskou společnost Nichias Corporation.

Rozsah služeb:

Studie využitelnosti území průmyslové zóny, studie proveditelnosti, marketingová strategie – za investiční podpory v rámci národního programu CBC Phare.