Flextronics výrobní hala, Brno - 2001

Klient: Flextronics

Umístění v městě Brně, průmyslová zóna Černovická terasa

Investiční náklady: 400 mil. Kč / €16M

Projekční práce: 2000-2001

Stavební práce: 2001

Základní charakteristika:

  • Zastavěná plocha 25,000 m2
  • Výstavba na klíč – montážní hala pro jemnou elektroniku.
  • První investiční projekt v brněnském průmyslovém parku Černovická terasa.
  • Vyjednání podmínek územního využití (50Ha) a investičního záměru.
  • Investiční pobídky garantované městem Brnem a vládou České republiky.
  • Inženýrská činnost na získání územního a stavebního povolení byla provedena v rekordně krátkém čase a vyhlášená společností CzechInvest jako národní rekord (Czech Inward Investment Authority/ česká agentura pro podporu podnikání a investic)

Rozsah služeb:

Dokumentace pro územní a stavební řízení, inženýrská činnost - Územní rozhodnutí a Stavební povolení, autorský i technický dozor při výstavbě.