Aguna výrobní hala - 2005

Klient: Aguna

Umístění v městě Brně, průmyslová zóna Černovická terasa

Investiční náklady: 70 mil. Kč / €2.80M (fáze I+II)

Projekční práce: 2003-2004 (fáze I)

Výstavba: 2005

Fáze II projekční práce: v procesu schvalování

Základní charakteristika:

  • Zastavěná plocha 2,500 m2
  • Výstavba na klíč – výrobní hala pro švýcarského klienta zabývající se výrobou přesných mechanických součástek.
  • Od výběru lokality po výstavbu.
  • Speciální požadavky na kontrolu anti seizmického a ekologického zatížení:
  • Řízený klimatizační systém v celé výrobní hale
  • Speciální antivibrační místnost pro zvláštní výrobu.

Rozsah služeb:

Architektonická studie, Dokumentace pro územní řízení, Dokumentace pro stavební povolení, inženýrská činnost – Územní rozhodnutí a Stavební povolení, Tendrová dokumentace, Management nákladů, autorský i technikcý dozor při výstavbě.