Návrh napoleonské expozice - Zámecká konírna Slavkov-Austerlitz - 2010

Objekt bývalých koníren na zámku ve Slavkově je součástí celkové symetrické kompozice zámku. Dvoupodlažní objekt určený pro výstavní účely sloužil původně jako konírna a kočárovna. V současnosti probíhá celková rekonstrukce objektu, který bude sloužit jako univerzální výstavní prostor.

Dokument navrhující využití těchto prostor a zpracovávaný společností SAURA obsahoval tyto části:

  • ideovou a obsahovou náplň expozice
  • návrh řešení expozice
  • kvalifikovaný odhad nákladů na realizaci expozice
  • nezbytné podklady pro zpracování stavebně – technického řešení objektu
  • podklady pro zpracování žádosti do ROP.