Business Park Brno - D1/D2 - 2009

Umístění v městě Brně, na křižovatce dálnice D1 & D2

Investiční náklady: 200 mil Kč / €8.00M

Projekční práce: 2008-2009

Stavební práce:

2010

Základní charakteristika:

Projekt zahrnuje dvě víceúčelové budovy, které se skládají ze standardizovaných “Business Space” jednotek, s tím spojenou infrastrukturou, pro flexibilní kancelářské prostory, velkoobchodní/maloobchodní a dílenské nebo skladovací prostory pro širokou škálu nájemníků.

Hlavní cíle projektu:

  • Navrhnout Business Park postavený na základech standardizovaných “Business Space” jednotek kombinujícíh kancelářské, velkoobchodní/maloobchodní, dílenské a skladovací prostory.
  • Marketingová orientace jak na malé a střední podniky tak in a větší mezinárodní společnosti, které chtějí vytvořit síť maloobchodních, velkoobchodních prodejen a míst poskytování služeb.
  • Dodání první fáze během roku 2009, celý projekt dokončen do poloviny roku 2010.
  • Vysoký standart všech vnitřních i vnějších prostor.

Rozsah služeb:

Technická Due Diligence, Studie proveditelnosti, Architektonická studie, Dokumentace pro Územní rozhodnutí a Stavební povolení, inženýrská činnost – Územní rozhodnutí a Stavební povolení, Management nákladů, autorský i technický dozor při výstavbě